ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY SUCHO MOKRO POPIOŁU GŁADZI
9 osób kupiło 9 osób kupiło
36 nowych odsłon w ciągu ostatnich 72h
239,00 zł
Dostępność: 91 sztuk
Szybka płatność BLIK
Wysyłka w ciągu Wysyłka w ciągu: 24 h
Wysyłka
Dostawa: Przesyłka kurierska wszystkie metody dostawy ≫
1 - 2 dni 14,00 zł
Program Ochrony Kupujących
Bezpieczeństwo zakupu gwarantuje Program Ochrony Kupujących
Opis

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY RENOMOWANEJ FIRMY CLATRONICmodel: BS 1285 / BS-1285 / BS1285 

• Obudowa ze stali nierdzewnej• Duży i wygodny odkurzacz na mokro i sucho o mocy 1600 W maks.• Pojemność zbiornika: ok. 20 litrów• System wielu filtrów• W tym funkcja dmuchawy, np. w celu łatwego usuwania kurzu• Usuwa mocny brud równie skutecznie jak płyny• Optymalna stabilność dzięki 4 wałkom• Możliwość odchylania wałków (360°) umożliwia gładką i elastyczną pracę• 2-częściowa solidna rura ssąca• Ochrona przed przelaniem dzięki zaworowi pływakowemu• Praktyczny uchwyt na odkurzaczu w celu uzyskania szybkiego dostępu i czyszczenia akcesoriów• Kabel o długości 5 m umożliwia duży zasięg roboczy• Akcesoria: szczotka/dysza szczelinowa, szczotka do sprzątania na mokro/sucho, zmywalny stały filtr• Zasilanie napięciowe: 230 V, 50 Hz• Pobór mocy: 1600 W maks.• Wymiary (SxWxG): 340x500x340mm• Waga: 5,8kg

GALERIA PRZEDMIOTU:Płatność i dostawa
Płatności
Przelewy 24
Blik
Płatność przy odbiorze
Przygotowanie i wysyłka
24 h
Dostawa
Koszt Sposób dostawy Sposób płatności Czas dostawy
0,00 zł Odbiór osobisty z góry 1 - 1 dni
14,00 zł Przesyłka kurierska z góry 1 - 2 dni
17,00 zł Przesyłka kurierska przy odbiorze 1 - 2 dni
15,00 zł Paczkomat Inpost z góry 1 - 2 dni
 • Odbiór osobisty
 • z góry
 • 1 - 1 dni
 • 0,00 zł
 • Przesyłka kurierska
 • z góry
 • 1 - 2 dni
 • 14,00 zł
 • Przesyłka kurierska
 • przy odbiorze
 • 1 - 2 dni
 • 17,00 zł
 • Paczkomat Inpost
 • z góry
 • 1 - 2 dni
 • 15,00 zł
Punkty odbioru osobistego ≫
 • Reklamacje

  CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI 2 lata (dla firm rękojmia wyłączona) ADRES DO REKLAMACJI OLISKO.PL Agnieszka Wądołowska Piaskowa 125 44-350 Gorzyce Jak zgłaszać reklamację? 1. Sprzedający w zakresie zawieranych umów przewiduje następującą procedurę reklamacyjną : a) przesłaną warunkująca wszczęcie przedmiotowej procedury jest: - wada fabryczna sprzedawanej rzeczy, - sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu, - sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, b) w przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej przez kupującego powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedającego korzystając z dopuszczalnych form kontaktu opisanych w § 2 ust. 3 pkt a – b ewentualnie kierując korespondencję na adres: OLISKO.PL Agnieszka Wądołowska, ul. Piaskowa 125, 44-350 Gorzyce, podając jednocześnie preferowaną formę kontaktu z kupującym pod rygorem braku skutków wynikających z § 5 ust. 1 pkt c niniejszego regulaminu. Sprzedający uprzejmie prosi kupującego, o ile nie stanowi to dla niego zbyt daleko idącej uciążliwości, o dołączenie dowodu zakupu reklamowanej rzeczy (np. fakturę VAT) oraz spisanego w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody, aczkolwiek sprzedający zaznacza, iż nie jest to warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji. c) sprzedający ma 30 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez kupującego. W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedający uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. Wskazany powyżej termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania w tym terminie do kupującego wiadomości e-mail bądź nadania przesyłki listowej w siedzibie operatora pocztowego. d) W przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie wobec braku możliwości wymiany na rzecz pełnowartościową sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty transportu. 2. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu kupujący może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 lub do sądu powszechnego według właściwości ogólnej.
 • Odstąpienie od umowy

  CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY 14 dni KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA kupujący ADRES DO ZWROTU OLISKO.PL Agnieszka Wądołowska Piaskowa 125 44-350 Gorzyce Zasady zwrotu produktu 1. Sprzedający informuje kupującego, iż kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny. 2. Celem skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy, kupujący ma obowiązek poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. kierując do sprzedającego przedmiotowe oświadczenie w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt a – b). 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając przy tym z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu 4. Termin o którym mowa w § 6 ust. 2 uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a sprzedający zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od sprzedającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych płatności przelewem kierując wpłatę na konto wskazane przez kupującego na piśmie bądź mailem ewentualnie przekazując kupującemu pieniądze w inny wskazany przez kupującego sposób. Wszelkie koszty wynikające ze zwrotem wpłaconych przez kupującego kosztów ponosi sprzedający. 6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kupujący obowiązany jest odesłać rzecz sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu rzecz przed upływem 14-sto dniowego terminu. 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 8. Kupujący ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu. ZAŁĄCZNIK NR 1. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) - Niepotrzebne skreślić.
 • Gwarancja

  RODZAJ GWARANCJI producenta/dystrybutora OKRES GWARANCJI 24 miesiące
 • Zwroty

  CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY 14 dni KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA kupujący ADRES DO ZWROTU OLISKO.PL Agnieszka Wądołowska Piaskowa 125 44-350 Gorzyce
Strona sprzedawcy ≫
OLISKO_PL
Agnieszka Wądołowska OLISKO.PL
ul. Piaskowa 125
44-350 Gorzyce
NIP: 6422934337
REGON: 361153876
Formularz kontaktowy ≫
E-mail sprzedawcy
biuro@espimo.pl
Telefon sprzedawcy
727014909
Powered by
Beyond
New Connect
Firstdata
SGB
Mastercard
Santander