Leżak ogrodowy metalowy Summer Silver / Black
4 osoby kupiły 4 osoby kupiły
264,99 zł
Dostępność: 6 sztuk
Wysyłka w ciągu Wysyłka w ciągu: 24 h
Wysyłka
1 - 2 dni 20,00 zł
Program Ochrony Kupujących
Bezpieczeństwo zakupu gwarantuje Program Ochrony Kupujących
Opis
Leżak ogrodowy metalowy Summer Silver / Black

 

Leżak ogrodowy jest obowiązkowym wyposażeniem tarasu przydomowego, ale sprawdzi się również na większym balkonie. Stelaż wykonany został z profili stalowych, a dla większej estetyki i odporności na warunki pogodowe jest powleczony farbą proszkową. Pokrycie z siatki textilene jest wytrzymałe i posiada właściwości pozwalające na użytkowanie leżaka na powietrzu: jest niepodatne na promieniowanie UV, nie wchłania wilgoci (po deszczu wystarczy przetrzeć materiał ściereczką, by go osuszyć), nie poddaje się działaniu kremów i olejków do opalania, nie ulega trwałym odkształceniom. Regulowane w 5 położeniach oparcie oraz długie podłokietniki pozwalają na wygodny relaks w każdej pozycji. Leżak można złożyć zmniejszając jego gabaryty, co ułatwia przechowywanie. Większą ilość można sztaplować.

DANE TECHNICZNE

Materiał konstrukcyjny: stal malowana proszkowo Pokrycie: tkanina textilene Kolor: stelaż: srebrny / pokrycie: czarny Wymiary (szer. x dł. x wys.): 63 x 175 x 68 cm / 103 cm (wysokość w zależności od położenia oparcia) Szerokość wewn. siedziska: 54,5 cm Głębokość wewn. siedziska: 102 cm / 108 cm do oparcia Wysokość siedziska: 36 cm Szerokość wewn. oparcia: 54,5 cm Wysokość wewn. oparcia: 76 cm / 82 cm do siedziska Zakres regulacji: 5 stopni - dot. położenia oparcia Max. obciążenie: 120 kg Wymiary po złożeniu (szer. x dł. x wys.): 63 x 143 x 38 cm Dodatkowe informacje: długość podłokietnika: 50 cmPłatność i dostawa
Płatności
Blik
Visa, MasterCard
Płatność przy odbiorze
Przygotowanie i wysyłka
24 h
Dostawa
Koszt Sposób dostawy Sposób płatności Czas dostawy
20,00 zł Kurier z góry 1 - 2 dni
30,00 zł Kurier przy odbiorze 1 - 2 dni
 • Kurier
 • z góry
 • 1 - 2 dni
 • 20,00 zł
 • Kurier
 • przy odbiorze
 • 1 - 2 dni
 • 30,00 zł
 • Odstąpienie od umowy

  Nabywca będący konsumentem dokonujący zakupów na platformie zakupowej Arena.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Aby odstąpić od Umowy sprzedaży, należy przesłać do nas stosowne oświadczenie poprzez stronę formularz.homegarden.com.pl, mailem na adres reklamacje@homegarden.com.pl lub wraz ze zwracanym produktem.
 • Reklamacje

  Opis procedury reklamacji: 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego pod adresem: http://formularz.homegarden.com.pl/ , pod adresem e-mail: info@homegarden.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: o imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, o datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, o przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, o wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania oferowanych rzeczy bez wad. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 • Gwarancja

  Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją przez okres 2 lat. Podstawą skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie dokonania przelewu). Wszystkie produkty Home&Garden objęte są gwarancją jakości wykonania i materiału. Również po jej zakończeniu nasz serwis pogwarancyjny pozwoli szybko uporać się z każdą ewentualną usterką (posiadamy magazyn części zamiennych). Wszelkie naprawy pogwarancyjne są odpłatne, a ich koszt ustalany jest indywidualnie. Home&Garden Jarosław Dudek z siedzibą w Pile, przy ul. Ceramicznej 15; wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 7641956813, REGON: 570375218, nr telefonu: +48 67 215 29 81, adres poczty elektronicznej: info@homegarden.com.pl. Okres gwarancji i zasięg terytorialny Home&Garden Jarosław Dudek udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie produktu użytkowanego i zamontowanego zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi opisanymi w „Instrukcji obsługi” dołączonej do produktu w okresie zgodnym z informacją odpowiadającą rodzajowi produktu. Gwarancja obejmuje okres począwszy od daty objęcia w posiadanie danego produktu i trwa nieprzerwanie przez okres gwarancji dla danego produktu. Data, od której rozpoczyna się okres gwarancyjny to data wystawienia dowodu sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. Obowiązki Gwaranta i uprawnienia Reklamującego Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie: formularz.homegarden.com.pl; drogą elektroniczną na adres: reklamacje@homegarden.com.pl lub listem poleconym na adres: Home&Garden, ul. Ceramiczna 15, 64-920 Piła. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w czasie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji e-mailem lub listem poleconym. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. W przypadku uzasadnionych roszczeń Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych ujawnionych w okresie trwania gwarancji. Usunięcie wad może nastąpić poprzez naprawę produktu, wymianę wadliwej części lub wymianę produktu. Gwarant zobowiązuje się do wykonania usługi gwarancyjnej w okresie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego produktu, którego dotyczy reklamacja. Produkt należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu. UWAGA: w niektórych przypadkach do samego zgłoszenia reklamacji wystarczające jest przesłanie zdjęć szczegółowo obrazujących reklamowane wady produktu (dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy urządzenie jest zabudowane lub wymiany wadliwej części Reklamujący może dokonać samodzielnie). Transport produktów reklamowanych z tytułu gwarancji odbywa się na zlecenie i koszt Home&Garden Jarosław Dudek za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej. Reklamujący jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu. UWAGA: W przypadku, kiedy wady nie podlegają reklamacji - produkt zostanie odesłany na koszt Reklamującego. Okres gwarancji reklamowanego produktu ulega przedłużeniu o okres trwania usługi gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Ograniczenia gwarancji Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne, które powinny być ujawnione w momencie dostawy produktu i nie zostały zgłoszone w dniu objęcia produktu w posiadanie wraz z załączoną kopią „Protokołu szkody” (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia). Gwarancja nie obejmuje wad: • wynikłych z eksploatacji produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, • wynikłych z montażu lub eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z „Instrukcją obsługi”, • powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych (w tym wad powstałych w czasie przemieszczania oraz montażu / demontażu), • powstałych na skutek warunków atmosferycznych oddziałujących na produkt lub urządzenie (nawałnice, burze, gradobicia, śnieżyce, silne wiatry, ulewne deszcze, nadmierna stała wilgotność), a także zdarzeń losowych czy aktów wandalizmu (np. powódź, pożar), • wynikłych ze stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, • wynikłych z niewłaściwej konserwacji (np. używania silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem) lub braku konserwacji (trwałe zabrudzenia), • wynikłych z niewłaściwego przechowywania przez klienta przed ich użytkowaniem lub zamontowaniem, • drobne pęknięcia i odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna jako materiału. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w postaci stłuczenia, ubić, pęknięć elementów szklanych. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np. w przypadku drewna jego usłojenie, zróżnicowana struktura i odcienie kolorystyczne lub naturalne przebarwienie oraz drobne pęknięcia i odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna jako materiału. Gwarancja nie obowiązuje w wyniku naturalnego zużycia się elementów: • szyby: przebarwienia lub inne zmiany optyczne powstałe wskutek obciążenia termicznego, • powierzchnie zewnętrzne: zarysowania, otarcia i przebarwienia powstałe wskutek obciążeń termicznych na powierzchniach malowanych, z metalu, aluminium, rattanu, technorattanu i kamiennych, • poduchy i materace: odkształcenia i zmiana struktury powstałe w wyniku długotrwałego nacisku. Gwarancja nie obejmuje normalnych czynności eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem produktu, takich jak okresowe czyszczenie i konserwacja. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, jeżeli są one zgodne z podanymi przez producenta. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnie dokonanych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych w produkcie. Home&Garden nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wobec osób i mienia związane z nieprawidłowym montażem i użytkowaniem produktu lub nieprawidłową obsługą urządzenia, niezgodnie z wytycznymi zawartymi w "Instrukcji obsługi".
 • Zwroty

  Zwrot zakupionego produktu konsument zobowiązany jest odesłać (dostarczyć) na własny koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy: zwracany produkt musi być kompletny i być w stanie nie noszącym śladów normalnego użytkowania. Zakupiony produkt można dokładnie obejrzeć, ocenić estetykę, sprawdzić dopasowanie, ale nie można go użytkować w sposób nieograniczony. W przeciwnym wypadku wobec konsumenta mogą zostać podjęte roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia wartości produktu. UWAGA: konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania przesyłki i zabezpieczenia jej na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu, a wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki mogą być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych względem konsumenta.
Strona sprzedawcy ≫
HOMEGARDEN
HOME & GARDEN Jarosław Dudek
Ceramiczna 15
64-920 Piła
NIP: 7641956813
REGON: 570375218
Formularz kontaktowy ≫
E-mail sprzedawcy
info@homegarden.com.pl
Telefon sprzedawcy
+48 67 215 29 81
Powered by
Beyond
New Connect
Firstdata
SGB
Mastercard
Santander